Nijreesbos
Nijreesbos

Nijreesbos

Gelegen in Overijssel, ten zuiden van Almelo ligt het ongeveer 1000 hectare grote Nijreesbos. Dit bos is eigendom van graaf van Rechteren Limpurg. Doordat de stad erg is uitgegroeid ligt het bos dicht bij bewoning. Toch heeft het bos zijn karakter weten te houden en is niet op een stadpark gaan lijken.

Een groot gedeelte van het bos is echte agrarisch grasland. Dit is niet soorten rijk maar zorgt wel voor voedsel voor reeën of open plekken voor andere soorten. Het geeft het gebied ook een wat meer open karakter. Langs de Deldenstraat is nog laan beplanting te vinden waarin de cultuurhistorie nog te zien is.

De bossen in het Nijreesbos bestaan voornamelijk uit loofbos, het valt in de vegetatie klasse van droog wintereiken-beukenbos. Voor deze klasse zijn tamme kastanje, ruwe berk, wilde lijsterbes, hulst, wilde kamperfoelie en bergvlier kenmerkend. Verder zijn er nog taxus, wilde laurierkers en roze winter postelein te vinden. Er is aan de vegetatie te zien dat het gebied op sommige locaties verrijkt wordt door de agrarische praktijken.

Samen met de ongeveer 24 reeën leven er nog meer zoogdieren in het bos. Zo heeft het bos 5 soorten vleermuizen, dwergvleermuis, watervleermuis, laatvlieger, rosse vleermuis en de grootoorvleermuis. In heel Nederland komen 21 soorten vleermuis voor dus bijna een kwart daarvan zijn in dit bos te vinden. Als u langs de beek loopt kunt u de blauwe flits van de ijsvogel zien. Ook zijn de groene en zwarte specht te vinden.