Het Buurserzand
Het Buurserzand

Het Buurserzand

Het Buurserzand is een gevarieerd open heidegebied met goed ontwikkelde leefgemeenschappen van natte en vochtige dopheide vegetaties en droge struikheide vegetaties, stuifzanden, jeneverbesstruwelen, vennen en drogere eikenberkenbossen.

Je vindt er heidevelden met 150 jaar oude jeneverbesstruiken, gemengde bossen en glooiende landbouwgronden.

Anders dan de naam doet vermoeden, is dit geen gortdroog natuurgebied. De dopheide die de velden in juni zachtroze kleurt kan alleen aarden op vochtige bodem. Door zijn omvang en natte karakter is het Buurserzand uniek in Europa. Natuurmonumenten hecht grote waarde aan dit gebied. Het is het eerste natuurreservaat dat de vereniging in 1929 in Overijssel verwierf. Het gebied was een schenking van de weduwe van textielfabrikant van Heek. Vandaag de dag trekken er vele toeristen naar het natuurgebied het Buurserzand bij Haaksbergen.