Waterboulevard Almelo
Waterboulevard Almelo

Waterboulevard Almelo

Almelo is een waterstad, het water reikt zelfs tot in het centrum. Wandel vanaf de Jachthaven Centrum tot de nieuwe havenkom (gereed 2019) in het hart van de stad.

Almelo is een waterstad. En daar zijn we trots op. Hoe leuk is het dat de binnenstad van Almelo niet alleen per spoor, auto, fiets en te voet bereikbaar is, maar ook per boot. De haven komt terug in de binnenstad en het nodigt meer roeiers, kanoërs, kajakkers én de pleziervaart uit om de stad aan te doen voor andere vormen van vertier.