Theaterhotel updates

De gemeente Almelo en Het Stadstheater benadrukken dat beide partijen nog steeds met elkaar in gesprek zijn om een voortzetting te realiseren van het theater. Berichtgeving in de media, dat de directie ‘de stekker uit de voorstellingen heeft getrokken’ en daarmee een ‘valse voorstelling van zaken geeft’ doordat er nog wel gesprekken worden gevoerd, is onjuist. 

Het Stadstheater heeft gasten en bezoekers eind oktober geïnformeerd dat er geen voorstellingen gepland staan na 13 januari 2024, hetgeen volledig in lijn is met eerdere communicatie hierover. Op basis van de gesprekken tussen de gemeente Almelo en het Stadstheater heeft de directie eind 2022 al het besluit genomen om in 2024 geen voorstellingen te programmeren, vooruitlopend op de geplande renovatie van het theater in dat jaar. Artiesten dienen namelijk ruim van tevoren te worden vastgelegd.

De gesprekken over een voortzetting van het theater verlopen constructief en nauwkeurig, wat tijd in beslag neemt. De raad wordt op 14 november door het college bijgepraat over dit onderwerp zodat het daarna tot een afgewogen besluit kan komen over de voortzetting van het theater.